EN  HU  
... MINDEN, AMI AKVARISZTIKA ...
Tel: +36 23 523 617

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen honlap használata során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a http://aquariumkutsera.hu honlap regisztrált fenntartója, az Aquarium Kutsera (Kutsera). A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők elfogadják az alábbiakat:

A honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségre teszi.
A honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Aquarium Kutserát, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Az Aquarium Kutsera fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse.
A honlapon esetlegesen található külső linkek és hivatkozások tartalmára vonatkozóan az Aquarium Kutsera semmilyen felelősséget nem vállal, ezek a linkek csupán kényelmi szolgáltatást jelentenek a honlap felhasználói számára. Az Aquarium Kutsera törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmiféle szavatosságot nem vállal azok pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb szellemi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, a Magyar Köztársaságnak a fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Unió jogszabályaival összhangban kártérítést és további jogkövetkezményeket vonhat maga után. Felhasználó az adatok elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Aquarium Kutsera a felhasználó által megadott adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja.

Az Aquarium Kutsera kizárólag azokat az adatokat kezeli a honlap felhasználóival kapcsolatban, amelyeket a Felhasználó megad. Az Aquarium Kutsera a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel: Felhasználó részére általános és személyre szabott hírlevelek eljuttatása a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően. Felhasználó által rendelkezésre bocsátott elérhetőségi információk alapján az Aquarium Kutsera tájékoztatókat, és hírleveleket küld ki a Felhasználó részére az Aquarium Kutsera kapcsolódó szolgáltatásairól, valamint egyéb olyan információkról, amelyek vélhetően a Felhasználó részéről érdeklődésre tarthatnak számot.

Az Aquarium Kutsera lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy amennyiben a hírlevél-szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, úgy ezt az információt eljuttathassa az Aquarium Kutsera részére, amely ez esetben gondoskodni köteles arról, hogy további tájékoztató, vagy hírlevél a Felhasználó részére ne kerüljön kézbesítésre. Az Aquarium Kutsera  az esetlegesen a rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészített elemzéseit, tanulmányait, vagy egyéb dokumentumait csak oly módon jogosult harmadik személyek részére tudomásra hozni, amennyiben az abban foglalt adatok alapján a Felhasználó nem beazonosítható. Az Aquarium Kutsera a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik személyek részére egyedi meghatalmazás nélkül nem jogosult továbbítani, ide nem értve a jelen szabályzatban körülírt esetkört, valamint egyéb olyan eseteket, mikor a továbbított információ nem alkalmas a Felhasználó beazonosítására, továbbá azokat az eseteket, mikor az Aquarium Kutserát az információ továbbítására jogszabály, vagy hatósági aktus kötelezi. Amennyiben a Felhasználó erre a Aquarium Kutserát kifejezetten kéri, Aquarium Kutsera köteles a tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban.

Felhasználó kifejezett kérésére Aquarium Kutsera köteles a Felhasználóval kapcsolatban nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani.
Aquarium Kutsera rögzíti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése minden egyéb tekintetben is megfelel az 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint az adatkezelés során figyelembe vételre kerülnek az adatvédelmi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalásai is.